Aanvulling | Nieuwe versie MedGemak live!

Aanvulling | Nieuwe versie MedGemak live!

In een vorig nieuwsbericht hebben wij gecommuniceerd dat de nieuwe versie van de MedGemak app live staat.
Deze nieuwe versie is uitgebreid met functionaliteiten voor de huisarts.

Om verwarring en teleurstelling te voorkomen willen wij u meedelen dat deze nieuwe versie momenteel geïmplementeerd is binnen een pilotgroep. Dit betekent dat de app nog maar voor een beperkt aantal klanten beschikbaar is. Na deze pilotfase zal de app beschikbaar worden gesteld voor andere klanten die de app hebben afgenomen.

Het zou goed kunnen dat u momenteel nog geen gebruik kunt maken van de MedGemak app. Wel kunt u de app al downloaden in de stores en ziet u de knop ‘MedGemak registreren’ in uw portaal staan. Dit kan verwarring opleveren omdat, wanneer u op deze knop klikt, u de melding krijgt dat uw zorgverlener deze module moet activeren.

Indien uw zorgverlener de app heeft afgenomen, zal deze begin 2019 voor u beschikbaar worden gesteld. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.